Cooking

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego jedzenia i gotowania. Uczniowie na podstawie krótkich definicji wpisują odpowiedni wyraz. Poziom średnio zaawansowany.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida