Cukry – sacharoza

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Budowa sacharozy”;
    • „Występowanie i zastosowanie sacharozy”;
    • „Cukier – słodka trucizna";
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje siedem ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), jeden model 3D, dwa polecenia w ramach tekstu głównego, porządkujące na bieżąco informacje oraz 11 interaktywnych ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „cukry", „cukry proste", „cukry złożone", „hydroliza sacharozy" oraz „sacharoza".

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida