Cukry – skrobia i celuloza

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Występowanie i budowa polisacharydów”;
    • „Właściwości skrobi i celulozy”;
    • „Zastosowanie wielocukrów (skrobi i celulozy)";
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 29 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa wykresy interaktywne, trzy polecenia w ramach tekstu głównego, porządkujące na bieżąco informacje oraz dziewięć interaktywnych ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „celuloza", „próba jodoskrobiowa" oraz „skrobia".

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida