Cyberterroryzm

Opis wiedzy i umiejętności potrzebnej do zrozumienia lekcji.

Przyczyny powstania cyberprzestrzeni – jej definicja i opis.

Charakterystyka możliwości wykorzystania cyberprzestrzeni i wskazanie konieczności jej ochrony. Wskazanie na cyberterroryzm jako najpoważniejsze zagrożenie w przestrzeni cyfrowej. 

Opis podłoża cyberterroryzmu, cele ataków cyberterrorystycznych. Ciekawostka dotycząca złośliwego oprogramowania szpiegowskiego w belgijskich systemach komputerowych.

Opisano formy cyberterroryzmu, najczęstsze działania podejmowane przez cyberterrorystów. Ciekawostka dotyczy cyberataków na Estonię. Aplikacja interaktywna dotyczy najpopularniejszych form ataków cyberterrorystycznych na instytucje państwowe. Galeria zawiera dwa zdjęcia przedstawiające zrzuty ekranu z wirusem komputerowym. Scharakteryzowano możliwe konsekwencje ataków cyberterrorystycznych. Polecenie 1 dotyczy konsekwencji ataków cyberterrorystycznych.

Słownik najistotniejszych pojęć z zakresu cyberterroryzmu: cyberterroryzm, cyberprzestrzeń, cyberzagrożenie, cyberprzestępstwo, teleinformatyczna infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo państwa, zagrożenie antropogeniczne.

Zestaw trzech zadań interaktywnych dotyczących cyberterroryzmu.

Wypunktowanie najistotniejszych informacji dotyczących cyberterroryzmu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida