Cykliczne formy instrumentalne

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem cyklu muzycznego, a także z podstawowymi formami muzycznymi, reprezentującymi cykliczne formy instrumentalne.

Omówienie podstawowych elementów cyklu muzycznego i jego cech charakterystycznych oraz wskazanie czynników porządkujących cykle. Przedstawienie środków ujednolicających zespolenie cyklu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida