Cykloalkeny i cykloalkiny – przedstawiciele

Materiał przedstawia przykłady najważniejszych związków należących do cyloalkenów i cykloalkinów wraz z ich nazwami. Podaje kluczowe cechy grup związków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida