Czas „burzy i naporu” w sztuce

Materiał składa się z sekcji: "Rewolty i walki wyzwoleńcze", "Dramat egzystencji", "Potęga natury i żywiołów", "Świat wizji i fantazji", "Orientalizm i egzotyka", "Fascynacja średniowieczem", "Sztuka romantyzmu w Polsce", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 28 ilustracji (fotografie, obrazy, rysunki), 9 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Ilaria Ciseri, Romantyzm: 1780–1860: narodziny nowej wrażliwości, tłum. Karolina Dyjas, Warszawa 2010, s. 131.
  • Źródło: Maria Poprzęcka, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 2004, s. 55–56.
  • Źródło: Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989, s. 452–453.
  • Źródło: Spór Ingres - Delacroix, [w:] Anna Lewicka - Morawska, Sztuka świata, Warszawa 1994, s. 97.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida