Czas narracji a czas akcji

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Scenariusz lekcji z języka polskiego. W trakcie zajęć nauczyciel wywiesza na tablicy schemat związany z czasem akcji i czasem narracji i krótko go omawia. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, uczniowie odpowiadają na pytania związane z retrospekcją i inwersją czasową Następnie zespoły prezentują swoje wyniki na forum klasy, są one omawiane a wnioski zapisane do zeszytu. W końcowej fazie uczniowie próbują w graficzny sposób oddać zjawisko retrospekcji i inwersji czasowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.