Czasownik rządzi w opowiadaniu

Materiał zawiera 4 ilustracje, obraz  Alberta Ankera "Dziadek opowiada bajkę", grafikę przedstawiającą odmianę czasownika przez osoby, liczby rodzaje i czasy oraz aspekty czasownika, grafikę przedstawiającą definicję rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego oraz fotografię kartki ze słownika ortograficznego od zamaskować do zamęczyć, 17 ćwiczeń, w tym 13 interaktywnych. Uczeń tworzy bezokoliczniki, uzupełnia przysłowia, wskazuje czasowniki dokonane i niedokonane.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida