Czego uczy "Pinokio"?

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Podczas zajęć uczniowie m.in. kształtują umiejętności wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście, dokonywania oceny postaw bohaterów, wskazywania cech i zachowań pozytywnych i negatywnych oraz pracy z tekstem literackim, na przykładzie lektury "Pinokia". Film to zapis głośnego czytania fragmentu "Pinokia" w wykonaniu aktora, który to fragment analizowany jest przez uczniów podczas zajęć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida