Część wspólna zbiorów

Karta pracy do zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętność logicznego myślenia, wyodrębniana cech elementów zbiorów oraz części wspólnej zbiorów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.