Część wspólna zbiorów

Schematy do zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętność logicznego myślenia, wyodrębniania cech elementów zbiorów oraz części wspólnej zbiorów. Wyszukiwanie elementów należących do dwóch zbiorów w oparciu o przygotowane schematy 1, 2 i  3.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.