Człowiek – dyskusja za i przeciw

Scenariusz lekcji przygotowującej do matury ustnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – uczniowie opisują fizyczne i psychiczne cechy ludzkie oraz dyskutują na temat problemów człowieka we współczesnym świecie, poruszając kontrowersyjne tematy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida