Człowiek i jego zdrowie. Moduł III. Scernariusze lekcji

Scenariusze lekcji z zakresu BHP dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Krzewienie podstawowych nawyków prozdrowotnych, uświadomienie zależności pomiędzy zdrowiem a czynnikami je zakłócającymi, nabycie umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia, dostrzeganie czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka w najbliższym otoczeniu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.