Człowiek i maszyna w XIX wieku

Zasób zawiera współczesną fotografię: Parowa maszyna wyciągowa w szybie Kościuszko, zabytkowej kopalni „Ignacy” w Rybniku Niewiadomiu, oś czasu oraz jedno ćwiczenie interaktywne: wynalazki XIX w.

Zasób zawiera dwa ćwiczenia interaktywne: wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku oraz produkcja rzemieślnicza i fabryczna.

Zasób zawiera czarno‑białą fotografię: Przędzalnia oraz ćwiczenie interaktywne.

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne – które problemy robotników XIX wieku są aktualne do dziś.

Bibliografia:

  • Źródło: Eugene Buret, (Niedola klasy robotniczej w Anglii i Francji).
  • Źródło: Robert Owen, Wybór Pism, Warszawa 1948, s. 141–142.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1987.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida