Człowiek wobec totalitaryzmu i autorytaryzmu

Materiał zawiera ćwiczenie polegające na wykonaniu plakatu promującego wartości demokratyczne. W materiale zamieszczono także ilustrację przedstawiającą przykład, który może być początkiem plakatu.

Materiał zawiera zdjęcie przedstawiające strajk w sierpniu 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z demokracją, nacjonalizmem, szowinizmem, autorytaryzmem, totalitaryzmem, Holocaustem.

Materiał zawiera informacje o sytuacji obywateli pod rządami komunistów w latach 1944‑1989 oraz tekst źródłowy dotyczący powstania NSZZ "Solidarność". W materiale zamieszczono także logo Solidarności, zdjęcie przedstawiające strajk z 1980 r. w Stoczni Gdańskiej oraz film TVP przedstawiający okoliczności wybuchu strajku w 1980 r., zawarcia porozumień sierpniowych oraz ogłoszenia stanu wojennego. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera informacje na temat wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, strajku w kopalni "Wujek" oraz definicję internowania. Poza tym w materiale umieszczono fotografię przedstawiającą krzyż upamiętniający 9 górników poległych podczas pacyfikacji KWK Wujek w 1981 oraz tablica upamiętniająca poległych górników podczas strajków oraz diagram przedstawiający demokrację i rodzaje autokracji. Materiał zawiera także ćwiczenie polegające na podaniu przykładów praw człowieka, które były łamane przez władze komunistycznej Polski w oparciu o przeprowadzoną rozmowę z dziadkami i rodzicami. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera opis praw, których obywatele są pozbawieni w totalitaryzmie i autorytaryzmie, definicję autokracji oraz ciekawostkę na temat Eleonory Roosevelt i organizacji Freedom House. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera definicję totalitaryzmu. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach języka polskiego i historii.

Materiał zawiera dwa zdjęcie przywódców państw o ustroju totalitarnym wraz z ich krótkimi biogramami. Pierwsze zdjęcie przedstawia Adolfa Hitlera, a drugie Józefa Stalina. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera ciekawostkę o współczesnym państwie totalitarnym, jakim jest Korea Północna. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera opis wpływu państwa totalitarnego na więzi społeczne i prawa człowieka. Przedstawiono w nim definicję Holocaustu i historię eksterminacji Żydów podczas II wojny światowej. Opisy zostały zilustrowane dwoma fotografiami i tekstami źródłowymi. Pierwsza fotografia przestawia marsz żywych w Oświęcimiu 2015 r., a druga dzieci, które były więźniami obozu Auschwitz‑Birkenau. Teksty źródłowe dotyczą sytuacji w getcie warszawskim i obozu koncentracyjnego Auschwitz. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera opis przedstawiający okoliczności przyznawania medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, fotografię przedstawiającą ten medal oraz ćwiczenie polegające na przygotowaniu prezentacji dotyczącej osoby ratującej z narażeniem życia ludność żydowską w okresie II wojny światowej. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera informacje o zbrodniach przeciwko ludzkości oraz ich przykłady, które miały miejsce w XX wieku, zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu.

Materiał zawiera podsumowanie przedstawiające skutki totalitaryzmów, dwa ćwiczenia interaktywne, literaturę uzupełniającą oraz przydatne linki. Pierwsze ćwiczenie polega na przyporządkowaniu podanych opisów sytuacji do systemów politycznych, w których mogą zaistnieć, a drugie na rozwiązaniu krzyżówki.

Bibliografia:

  • Źródło: www.auschwitz.org [dostęp 13.06.2021 r.].
  • Źródło: Fragment ulotki "Protest" organizacji Front Odrodzenia Polski , 1942 r., dostępny w internecie: http://www.zydziwpolsce.edu.pl/biblioteka/zrodla/r3_5d.html [dostęp 13.06.2021 r.].
  • Źródło: [w:] NSZZ "Solidarność", Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
  • Źródło: Przełożył Izaak Kramstück, Talmud, Warszawa 1993.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida