Czworościan

Tablica przedstawia definicję czworościanu, czworościanu foremnego oraz wzory na pole i objętość. Można ją wykorzystać do tematu: „Wielościany”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida