Czy cierpienie ma sens? Historia Hioba

Materiał składa się z sekcji: „Cierpienie Hioba" – w tym tekstów: Zenon Ziółkowski „Najtrudniejsze stronice Biblii", Kazimierz Bukowski „Biblia a literatura polska. Antologia", „Księga Hioba, rozdz. 1, w. 1‑22", „Jaki jest sens cierpienia?" – w tym tekstów: „Księga Hioba, rozdz. 2, w. 1‑13", „Księga Hioba, rozdz. 3, w. 1‑26", „Hiobowe lamentacje" – w tym teksty: Marek Bernacki „Anny Kamieńskiej pytania stawiane Hiobowi", „Księga Hioba, rozdz. 32, w. 1‑6, rozdz. 34, w. 1‑27", „Księga Hioba, rozdz. 42, w. 1‑17", Zenon Ziółkowski „Najtrudniejsze stronice Biblii", „Teksty do wyboru" – w tym teksty: Anna Kamieńska „Pytania do Hioba", „Księga Hioba, rozdz. 4, w. 1‑11", „Księga Hioba, rozdz. 38, w. 1‑35", Peter Calvocoressi „Kto jest kim w Biblii", Leszek Kołakowski „Job czyli Antynomie cnoty", Olga Tokarczuk „Prawiek i inne czasy", „Preteksty", „Zadaniowo". 

Materiał zawiera: zdjęcie, 5 obrazów, 48 ćwiczeń – w tym 13 ćwiczeń interaktywnych, słowa kluczowe.

Bibliografia:

 • Źródło: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t. rozdz. 1, w. 1–22, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 539.
 • Źródło: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t. rozdz. 3, w. 1–26, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 540–541.
 • Źródło: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t. rozdz. 32, w. 1–6, rozdz. 34, w. 1–27, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 559–561.
 • Źródło: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t. rozdz. 42, w. 1–17, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 567.
 • Źródło: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t. rozdz. 4, w. 1–11, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 541.
 • Źródło: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 564.
 • Źródło: Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 243.
 • Źródło: Kazimierz Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988, s. 159.
 • Źródło: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t. rozdz. 2, w. 1–13, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań-Warszawa 1998, s. 539–540.
 • Źródło: Pytanie do Hioba, [w:] Anna Kamieńska, Dwie ciemności i wiersze ostatnie, Poznań 1989.
 • Źródło: Peter Calvocoressi, Kto jest kim w Biblii, tłum. Jerzy Jarniewicz, Łódź 1992, s. 131–132.
 • Źródło: Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, Warszawa 1996, s. 199–200.
 • Źródło: Leszek Kołakowski, Job czyli Antynomie cnoty, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 141–143.
 • Źródło: Marek Bernacki, Anny Kamieńskiej pytania stawiane Hiobowi, t. 76, „Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky” 10.10.2007, nr X10, s. 67.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida