Czy każda „inność” jest dobra?

Materiały edukacyjne dotyczace tematu tolerancji, dyskryminacji i odmienności. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Chwalić czy ganić?” dwie plansze informacyjne i komentarz metodyczny dla nauczycieli.