Czy łatwo poznać „nieznane”? (część I)

Materiały edukacyjne mające na celu ukazanie różnorodności norm społecznych, przekonań, postaw i zachowań, związanych z rozmaitymi kontekstami kulturowymi. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: słuchowisko „Dłuższy, grubszy, rośnie krzywo” oraz dwie karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida