Czy łatwo poznać „nieznane”? (część II)

Materiały edukacyjne mające na celu ukazanie różnorodności norm społecznych, przekonań, postaw i zachowań, związanych z rozmaitymi kontekstami kulturowymi. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: słuchowisko „Synowie – przyczyna ubóstwa”, kartę pracy oraz materiał pomocniczy.