Czy można się najeść oczami? O jedzeniu w literaturze i malarstwie

Materiał składa się z sekcji: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, „Nowomodne potrawy”, „Na weselu Zosi i Tadeusza”, „Obyczaje przy stole”, „Kulinarne portrety Arcimbolda”, „Fast food i slow food”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 22 ilustracje (fotografii, obrazów, rysunków), 6 poleceń, 31 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 426.
  • Źródło: Ingrid Cording, O zachowaniu się przy stole, tłum. Aldona Orzechowska-Rajecka, Ożarów Mazowiecki 1994.
  • Źródło: Slow Food, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Slow_Food [dostęp 29.03.2022].
  • Źródło: Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, t. 3, Poznań 1841, s. 140.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. Zbigniew Jerzy Nowak, Warszawa, s. 194–195, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/ [dostęp 1.04.2022].
  • Źródło: Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, t. 3, Poznań 1841, s. 158–159.
  • Źródło: Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, t. 3, Poznań 1841, s. 146–151.
  • Źródło: Zbigniew Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 26–27.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida