Czy można się pogodzić ze śmiercią dziecka?

Materiał składa się z sekcji: „Urszulka‑oliwka…”, „Jak zapomnieć o nieszczęściu?”, „Pusty dom”, „Co to jest tren?”, „Dziecko w sztuce dawnej”, „Różne spojrzenia na problemy twórców i dzieci”, „Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 38 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren VII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 15–16.
  • Źródło: Adam Karpiński, Renesans, Warszawa 2007, s. 131.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren V, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 13.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren VIII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 16–17.
  • Źródło: Janusz Pelc, Wstęp, [w:] Jan Kochanowski, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1972, s. 73–74.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Urszulka Kochanowska, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1974, s. 197–198.