Czy odżywiamy się prawidłowo? - karta pracy

Karta pracy pomagająca w przygotowaniu ankiety w trakcie realizacji tematu „Czy odżywiamy się prawidłowo?”. Zawiera wskazówki, w jaki sposób przygotować ankietę wraz z instrukcją jej przeprowadzenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida