Czy szkody można naprawić?

Materiał składa się z sekcji: "1. Co to jest zrównoważony rozwój?", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale wyjaśniono pojęcie rozwój zrównoważony, podano przykłady niszczenia środowiska i sposoby rekultywacji terenów przyrodniczych.

Materiał zawiera 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Dla sprawdzenia zrozumienia pojęć rekultywacji i rozwój zrównoważony wykorzystano zadania wielokrotnego wyboru.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "dewastacja środowiska", "przepust dla zwierząt",  "zrównoważony rozwój", "rekultywacja".

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida