Czy z ONZ świat jest lepszy?

Materiał składa się z sekcji: "Historia ONZ", "Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jest potrzebna?", "Misje pokojowe", "Polacy na misjach ONZ", "Tadeusz Mazowiecki specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie", "Obama, Duda, Putin", "Wspierają ONZ".

Materiał zawiera:

- 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 filmów, 10 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych;

- film z archiwum TVP na temat powstania ONZ;

- opis politycznej narracji filmu o powstaniu ONZ;

- film z archiwum TVP na temat działalności ONZ w latach powojennych;

- opis kontrowersji związanych z działalnością ONZ;

- ćwiczenie wo wykonania w grupach, które polega na przeprowadzeniu dyskusji na temat wad i osiągnięć ONZ;

- zdjęcie, na którym przedstawiono operację humanitarną ONZ po trzęsieniach ziemi w Port‑au‑Prince na Haiti;

- ćwiczenie do wykonania w grupach, które polega na zebraniu jak najwięcej informacji i opisaniu przebiegu jednej z wymienionych w ćwiczeniu misji pokojowych ONZ;

- linki do stron internetowych, na których opisano misje pokojowe ONZ;

- wykres badań przeprowadzonych przez CBOS, który przedstawia opinię Polaków na temat prawa do użycia sił zbrojnych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ wraz ćwiczeniem do wykonania na jego podstawie;

- opis Ludwika Rajchmana - inicjatora UNICEF;

- zdjęcie, na którym przedstawiono dzieci,trzymające zeszyty z napisem UNICEF;

- opis udziału Polaków w misjach ONZ;

- film z archiwum TVP w postaci felietonu Waldemara Milewicza, korespondenta wojennego TVP, o polskiej misji pokojowej w Kambodży w 1993 roku;

- film z archiwum TVP na temat masakry w Srebrenicy;

- opis działalności Tadeusza mazowieckiego jako specjalnego wysłannika ONZ w Bośni i Hercegowinie;

- opis wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy na 70. sesji ONZ;

- film, który przedstawia relacje z sesji ONZ we wrześniu 2015 roku z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy;

- film, który przedstawia lunch prezydenta Andrzeja Dudy przy pierwszym stole razem z prezydentami Stanów Zjednoczonych i Rosji;

- opis aktorów i sportowców wspierających działalność ONZ;

- galerię zdjęć aktorów i sportowców wspierających ONZ (Angelina Jolie, Rober Lewandowski) wraz z ćwiczeniem do wykonania na ich temat;

- opis organizacji współpracujących z ONZ;

- galeria zdjęć, która zawiera loga organizacji wyspecjalizowanych współpracujących z ONZ (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, Międzynarodowa Organizacja Pracy,Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy);

- zestaw sześciu zadań interaktywnych związanych z działalnością ONZ;

Bibliografia:

  • Źródło: http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia/index.php?id=tragedia_w_srebrnicy.
  • Źródło: Wiesław Otwinowski, Wojsko polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji, Poznań 2017.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida