Czynniki klimatotwórcze

Materiał dotyczy składników pogody i klimatu, różnic miedzy pogodą a klimatem oraz pomiarów składników pogody. Opisano, gdzie, w jaki sposób i przy użyciu jakich przyrządów mierzy się poszczególne składniki pogody. Na zdjęciach przedstawione są dwa przyrządy: higrograf oraz heliograf oraz dziewięć rodzajów chmur. Znajduje się tu także opis obserwacji zachmurzenia nieba i określania rodzaju chmur wraz z przykładową tabelą do wpisywania wyników obserwacji. W postaci ciekawostki opisane i zilustrowane zdjęciem zostało zjawisko "halo". Materiał wykracza poza podstawę przyrody w szkole podstawowej.

W materiale opisane są 3 grupy czynników klimatotwórczych: strefowe, astrefowe oraz wynikające z działalności człowieka.

Zdjęcie przedstawia wulkan widziany z lotu ptaka. Na zdjęciu opisano elementy towarzyszące erupcji wulkanu, takie jak: obłok, strumień lawy, pióropusz gazów wulkanicznych i pary wodnej oraz gorący żużel wulkaniczny.

Materiał w postaci tekstu oraz ryciny dotyczy miejskiej wyspy ciepła jako przykładu działania człowieka na stan atmosfery ziemskiej.

Materiał w postaci tekstu oraz ryciny dotyczy kwaśnych opadów jako przykładu działania człowieka na stan atmosfery ziemskiej.

Materiał dotyczy zagadnienia globalnego ocieplenia i wpływu tego zjawiska na naszą planetę. Opisane jest też zjawisko efektu cieplarnianego. Zamieszczony film prezentuje wpływ globalnego ocieplenia na poziom oceanów. Ciekawostka dotyczy wpływu prądów morskich na klimat południowej części Afryki.

Materiał dotyczy prezentacji danych meteorologicznych przy pomocy klimatogramów. Pokazany jest przykładowy klimatogram dla danych klimatycznych ze stacji meteorologicznej na Śnieżce. Znajduje się tu także polecenie narysowania klimatogramu na podstawie zamieszczonych danych statystycznych.

Polecenie narysowania orientacyjnych i przybliżonych klimatogramów dla obszarów położonych na równiku, Saharze i na biegunie.

Bardzo krótki tekst dotyczący rozpoznawanie miejsca na Ziemi na podstawie klimatogramów.

Słownik pojęć z zagadnieniami związanymi z czynnikami klimatotwórczymi i pomiarami składników pogody.

Osiem ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z czynnikami klimatotwórczymi: definicja pogody, definicja klimatu, godziny dokonywania pomiarów meteorologicznych, podstawowy podział czynników klimatycznych, podstawowe elementy klimatu, wpływ czynników strefowych na klimat, wpływ czynników astrefowych na klimat, do czego służy klimatogram?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida