Czynniki lokalizacji przemysłu - karty pracy

Karta pracy ucznia do lekcji dotyczącej czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych rozwoju przemysłu. Uczniowie mają za cel wykazanie związków między lokalizacją przemysłu, a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim. Praca w grupach z wykorzystaniem kart pracy (praca z podręcznikiem i mapą).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida