Strona główna Czytać czy nie czytać? „Hamlet” Williama Shakespeare’a
Powrót

Czytać czy nie czytać? „Hamlet” Williama Shakespeare’a

 1. Współczesna fotografia czaszki na czarnym tle;
 2. Informacje o różnych formach nazwiska twórcy "Hamleta", o popularności festiwali teatralnych, na których gra się wyłącznie sztuki Shakespeare’a; 
 3. Polecenie przeczytania "Hamleta" Williama Shakespeare’a (najlepiej – w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka);
 4. Polecenie wynotowania fragmentów, w których William Shakespeare wypowiada się na temat teatru; 
 5. Polecenie poszukania w dziele Shakespeare’a fragmentów, w których scharakteryzowano: Hamleta, Klaudiusza, Gertrudę, Poloniusza, Laertesa, Ofelię i Fortynbrasa;
 6.  Polecenie obejrzenia spektaklu pt. "H." w reżyserii Jana Klaty;
 1. Portret Williama Shakespeare'a, autor nieznany, ok. 1610, olej na płótnie, National Portrait Gallery w Londynie; 
 2. Biogram Williama Shakespeare'a;
 1. William Shakespeare, rycina z karty tytułowej tzw. „Pierwszego Folio” 1632; 
 2. Tęczowy portret królowej Elżbiety I, Isaac Oliver;
 3. Portret króla Jakuba I Angielskiego i Jakuba VI Szkockiego, Wolfgang Kilian;
 4. Informacje o sytuacji w Anglii pod rządami Elżbiety I i Jakuba I oraz o tzw. dramacie elżbietańskim;
 5. Informacje o teatrze "The Globe"; 
 6. Dwa ćwiczenia interaktywne odnoszące się do rozumienia zamieszczonych informacji   - zaznaczenie poprawnych odpowiedzi dotyczących;   
 7. Informacja o "Pierwszym Folio"; 
 1. Interaktywna tabela zawierająca osiem różnych przekładów znanej strofy z Hamleta, wypowiadanej przez tytułowego bohatera;
 2. Dwa polecenia otwarte związane z zamieszczonymi przekładami; 
 3. Stephen Greeblatt "Shakespeare. Stwarzanie świata" (fragment tekstu); 
 4. Ćwiczenie otwarte odnoszące się do tekstu (porównanie streszczenia fragmentu kroniki Sakso Gramatyka z treścią dramatu Shakespeare’a; wskazanie różnic); 
 5. Ćwiczenie interaktywne - uporządkowanie wydarzeń opisanych w "Hamlecie"; 
 1. Hamlet, Adi Holzer, 2010, rzeźba szklana; 
 2. Ćwiczenie interaktywne - połączenie w pary krótkiej charakterystyki bohaterów "Hamleta" z imieniem (nazwiskiem) postaci; 
 3. Ćwiczenie otwarte - przywołanie cytatów dotyczących cech bohaterów; 
 4. Ćwiczenie otwarte -  próba oceny związku Klaudiusza i Gertrudy; 
 5. Ćwiczenie interaktywne - zaznaczenie wieku Hamleta; 
 6. Ćwiczenie interaktywne - wskazanie rodziców Hamleta; 
 7. Ćwiczenie interaktywne - wskazanie miejsca studiów Hamleta; 
 8. Ćwiczenie interaktywne - wskazanie osób studiujących z Hamletem; 
 9. Trzy polecenie otwarte odnoszące się do znajomości lektury; 
 10. Jan Kott "Hamlet połowy wieku" (fragment tekstu); 
 11. Leslie Dunton‑Downer, Alan Riding "Szekspir" (fragment tekstu); 
 12. Dwa polecenie otwarte odnoszące się do znajomości lektury i interpretacji postępowania bohatera; 
 1. William Shakespeare "Hamlet" (monolog Hamleta "Być albo nie być...); 
 2. Obraz: Wizja Hamleta, Pedro Américo;
 3. Sześć poleceń dotyczące rozumienia i interpretacji  "Hamleta"  (w tym załączonego monologu); 
 4. Definicja: Hamletyzowanie; 
 1. Obraz: Dzieci grające scenę z „Hamleta”, Charles Hunt; 
 2. Ćwiczenie otwarte dotyczące relacji między bohaterami "Hamleta"; 
 3. Ćwiczenie otwarte  - interpretacja słów: „Dania jest więzieniem";
 4. Ćwiczenie otwarte - sformułowanie argumentów do zagadnienia: Jaki obraz świata przedstawia Shakespeare, każąc niemal wszystkim bohaterom swego dramatu nie wierzyć sobie nawzajem i nawzajem się podglądać?
 5. Cztery polecenia otwarte związane z obecnym  w "Hamlecie" motywem teatru  w teatrze; 
 6. Informacje o widowni w teatrze "The Globe" w czasach Shakespeare’a; 
 1. Obraz: Master Betty jako Hamlet przed popiersiem Shakespeare’a, James Northcote;
 2. Ćwiczenie interaktywne - podzielenie cech;
 1. Informacja o braku wątków religijnych w Hamlecie i innych dziełach Shakespeare’a; 
 2. Stephen Greeblatt "Shakespeare. Stwarzanie świata" (fragment); 
 3. Cztery polecenia związane z interpretacją "Hamleta" (w kontekście motywów religijnych); 
 1. Ciekawostka dotycząca Fortynbrasa; 
 2. Trzy ćwiczenia związane z Fortynbrasem w "Hamlecie" (znajomość lektury, ocena postaci); 
 3. Jan Kott "Hamlet połowy wieku" (fragment); 
 4. Trzy polecenia związane z rozumieniem tekstu; 
 5. Roman Brandstaetter "Bardzo krótkie opowieści" (fragment); 
 6. Cztery polecenia związane z rozumieniem i interpretacją tekstu; 
 1. Zbigniew Herbert "Tren Fortynbrasa"; 
 2. Witold Wirpsza "Przypis"; 
 3. Cztery ćwiczenia otwarte związane z rozumieniem i interpretacją tekstów; 
 4. Roman Brandstaetter "Hamlet i Laertes"; 
 5. Polecenie zredagowania notatki przedstawiającej główną ideę  utworu Brandstaettera; 
 1. Roman Brandstaetter "Jak należy wystawiać Szekspira?" (fragment); 
 2. Polecenie zredagowania notatki - wyjaśnienie sensu wypowiedzi Polikarpa.
 1. Polecenie dokonania oceny czy jego cechy Hamleta sprawiłyby, że zostałby mądrym i skutecznym królem. Udzielając odpowiedzi należy przedstawić cechy, jakimi powinien się odznaczać król albo prezydent; 
 1. Ćwiczenie interaktywne słowa klucze; 
 2. Polecenie napisania rozprawki: Czy filozof może być dobrym królem?; 
 3. Polecenie napisania recenzji spektaklu teatralnego "H." w reżyserii Jana Klaty;

Bibliografia:

 • Źródło: Jan Kott, Hamlet połowy wiek, [w:] tegoż, Szekspir współczesny, Kraków 1990, s. 80–81.
 • Źródło: Leslie Dunton-Downer, Alan Riding, Szekspir, tłum. Dorota Koper, Warszawa 2005, s. 334.
 • Źródło: William Shakespeare, Hamlet, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 1999, s. 116.
 • Źródło: Roman Brandstaetter [czyt. brandszteter], Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 44–50.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa, [w:] Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 2, red. Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbanowski, Łódź 1988, s. 101–102.
 • Źródło: Witold Wirpsza, Przypis, [w:] Stanisław Barańczak, 77 Przekładów, oprac. Adam Dziadek, red. Adam Dziadek, Katowice 1995, s. 62.
 • Źródło: Roman Brandstaetter [czyt. brandszteter], Hamlet i Laertes, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 59–60.
 • Źródło: William Shakespeare, Hamlet. Królewicz duński, tłum. Józef Paszkowski, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet.html#m1203089544937.
 • Źródło: Roman Brandstaetter [czyt. brandszteter], Jak należy wystawiać Szekspira?, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 94.
 • Źródło: Stephen Greeblatt [czyt. stiwen griblat], Shakespeare. Stwarzanie świata, tłum. Bożena Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007, s. 303.