Czytać, myśleć, uczestniczyć - program nauczania języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Adresatami programu są uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej, dla których jest to czas krystalizacji zainteresowań, doskonalenia myślenia konkretnego, kształtowania postaw wobec świata, a więc także formowania poczucia własnej tożsamości i wartości oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich. Program języka polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć ma za zadanie im w tym dopomóc.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida