Dał nam przykład hrabia Roland, jak umierać mamy

Materiał składa się z sekcji: „Epos rycerski”, „Karol Wielki – władca idealny (?) I”, „Karol Wielki – władca idealny (?) II”, „Roland – rycerz idealny (?)”, „Roland i Oliwier”, „Śmierć Rolanda (I)”, „Śmierć Rolanda (II)”, „Legenda a fakty historyczne”, „Rycerski kodeks honorowy”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 20 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 filmy, 43 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne, 11 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Pieśń o Rolandzie, Wrocław 1999.
  • Źródło: Bogusław Bednarek, Epos rycerski, Wrocław 2001, s. 203–204.
  • Źródło: Anna Drzewicka, Wstęp, [w:] Pieśń o Rolandzie, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991.
  • Źródło: Literatura francuskiego średniowiecza. Pieśń o Rolandzie. Tristan i Izolda. Villon: Wielki testament, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1992, s. 8.
  • Źródło: Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 70–80.
  • Źródło: Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 70–80.
  • Źródło: Einhard, Życie Karola Wielkiego, red. Aleksander Gieysztor, tłum. Jan Parandowski, Wrocław 1950, s. 25–26.