Demokracja szlachecka

Zasób zawiera kolorową ilustrację, portret Stanisława Antoniego Szczuki.

W zasobie znajduje się zadanie polegające na analizie tabeli i wykonanie na jej podstawie ćwiczenia interaktywnego.

Zasób zawiera czarno‑białą ilustrację sejmiku w kościele oraz ćwiczenie interaktywne, polegające na wskazaniu prawdziwych zdań.

Zasób zawiera kolorową fotografię kościoła w Opatowie, w którym odbywał się sejmik województwa sandomierskiego oraz ćwiczenie interaktywne.

We wstępie zasobu znajduje się opis powstania i funkcjonowania Sejmu walnego. Zasób zawiera cztery czarno‑białe ilustracje: Sejm koronny za panowania Zygmunta II Augusta, posiedzenie senatu za panowania Aleksandra Jagiellończyka, sejm za panowania Henryka Walezego, sejm za panowania Zygmunta III Wazy oraz dwa ćwiczenia interaktywne.

W zasobie znajduje się krótka informacja wyjaśniająca zasady wyboru miast sejmowych. Zasób zawiera mapę przedstawiającą miejsca obrad sejmów, siedziby trybunałów koronnych i litewskich.

We wstępie opisano zasadę jednomyślności i określono, co ona oznacza. Zasób zawiera trzy współczesne fotografie: Zamek Królewski w Warszawie, Izbę poselską w Zamku Królewskim w Warszawie oraz Izbę poselską we współczesnym Sejmie.

Bibliografia:

  • Źródło: epodreczniki.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida