Demokracja szlachecka

Materiał składa się z sekcji:

„Przywileje stanowe wydane do XVI wieku”, „System stanowy a ustrój Rzeczypospolitej”, „Szlachta i jej polityczne przywileje”, „Sejmiki – samorządność stanowa”, „Sejm walny”, „Kompetencje sejmu walnego, miejsce obrad, typy sejmów”, „Prawo do oporu – między konfederacją a rokoszem”, „Przedstawicielstwa stanowe w różnych krajach europejskich: sejm Rzeszy, parlament angielski, stany generalne we Francji, sobór ziemski w Rosji.”, „Prawo do oporu w innych krajach Europy”.

Materiał zawiera:

17 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 filmów, 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida