Strona główna Dławienie się ciałem obcym
Powrót

Dławienie się ciałem obcym

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu dławienia się ciałem obcym. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą prowadzenia niedrożności dróg oddechowych i zadławień u dorosłych i dzieci.

Charakterystyka zadławienia. Opis przyczyn zadławienia. Polecenie 2 dotyczy odczuć dotyczących ciała obcego w płucach.

Opis postępowania w przypadku łagodnej niedrożności dróg oddechowych.

Pierwsza pomoc w przypadku gdy poszkodowany ma objawy ciężkiej niedrożności dróg oddechowych i jest przytomny. Ilustracja przedstawia krztuszącego się chłopca i kobietę poklepującą go po plecach.

Opis postępowania w przypadku ciężkiej niedrożności dróg oddechowych (rękoczyn Heimlicha). Ilustracja przedstawia usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych przy pomocy rękoczynu Heimlicha.

Film przedstawia prawidłowe postępowanie w przypadku zadławienia się ciałem obcym. Opis postępowania w przypadku utraty przytomności przez poszkodowanego. Ilustracja przedstawia algorytm postępowania w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia. Polecenie 2 dotyczy interpretacji prawidłowości udzielania pierwszej pomocy podczas zadławienia.

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowląt. Postępowanie w przypadku efektywnego i nieefektywnego kaszlu. Galeria 1 zawiera 2 ilustracje. Ilustracja 1 przedstawia uderzenia w okolicę międzyłopatkową u niemowlęcia. Ilustracja 2 przedstawia uciskanie klatki piersiowej niemowlęcia, Opis zasad postępowania w przypadku utraty przytomności przez dziecko. Galeria 2 zawiera trzy ilustracje przedstawiające udrożnienie dróg oddechowych, oddechy ratownicze, uciski klatki piersiowej u dzieci. Polecenie 3 dotyczy błędów i zagrożeń podczas nieprawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowanie i wypunktowanie informacji zadławienia i niedrożności dróg oddechowych. Polecenie 4.1 dotyczy bezoperacyjnego usuwania ciał obcych, które znalazły się w układzie oddechowym.

Definicje: częściowe zatkanie dróg oddechowych, niedrożność łagodna, całkowite zatkanie dróg oddechowych, niedrożność ciężka.

Zestaw trzech zadań interaktywnych z zakresu dławienia się ciałem obcym.