Strona główna Długość łuku - pole wycinka koła
Powrót

Długość łuku - pole wycinka koła

Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza dotyczącego obliczania długości łuku i pola wycinka koła, z zastosowaniem wiadomości o polu powierzchni i obwodzie koła.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.