Dokąd wracamy?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie przypominają poznane utwory o tematyce czasu, przemijania, drogi życiowej człowieka. Następnie jeden z uczniów streszcza "Przygody Odyseusza" J. Parandowskiego.

Praca w grupach: stawianie pytań do poszczególnych strof wiersza, scenki dramowe z użyciem obydwu tekstów. Indywidualna praca redakcyjna: zamiana tekstu wiersza na list do kolegi, potrzebującego pocieszenia (analiza wiersza, zrozumienie przesłań).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida