Dokonania starożytnych Rzymian

Materiał zawiera polecenia dotyczące kultury greckiej i podbojów rzymskich (część wstępna do tematu: Dokonania starożytnych Rzymian) .

Materiał zawiera ogólny opis co zawdzięczamy Rzymianom, ilustrację ukazującą ewolucję skrótu wyrazu et (etka) oraz mapę: Sieć dróg w imperium rzymskim. Zawiera też ćwiczenie interaktywne.

Materiał zawiera opis pisma Rzymian i nazwy materiałów na których pisano, ilustracje: zestaw tabliczek do pisania oraz wyprawianie pergaminu. Zawiera też dwa polecenia i obraz: Freski z Pompejów ukazujące postaci z woskowymi tabliczkami i zwojem papirusu.

Materiał zawiera opis literatury Rzymian z uwzględnieniem wpływów greckich. Zawiera też fotografię napisu z Leptis Magna w obecnej Libii, cytat z tekstu rzymskiego na temat retoryki (Kwintylian, Kształcenie mówcy) oraz polecenie do tego tekstu.

Materiał zawiera opis rzymskiego prawa (zasady i kodyfikacje). Zawiera też fotografię mozaiki: Justynian Wielki na mozaice przechowywanej w bazylice św. Witalisa w Rawennie. Możliwość wykorzystania na zajęciach plastyki.

Materiał zawiera opis osiągnięć architektury starożytnego Rzymu z następującymi ilustracjami: grafika „Panteon w Rzymie”, fotografia „Łuk Triumfalny w Paryżu”. Zawiera też ilustrację interaktywną „Panteon w Rzymie” z opisami, ciekawostkę zawierającą fotografię rzymskiej lalki oraz ćwiczenie interaktywne. Możliwość wykorzystania na zajęciach plastyki.

Materiał zawiera opis osiągnięć sztuki starożytnego Rzymu (rzeźba, malarstwo, ceramika) z następującymi ilustracjami: fotografia rzeźby „Posąg konny cesarza Marka Aureliusza”, fotografie dzieł malarskich: Fresk z Pompejów, Portret mumiowy. Zawiera też przykład ceramiki „Scena walk gladiatorów na ceramice rzymskiej z terenu Hiszpanii”, ciekawostkę zawierającą fotografię przedmiotu z brązu (tzw. dodecahedron, z grecka dwunastościan). Możliwość wykorzystania na zajęciach plastyki.

Materiał zawiera podsumowanie osiągnięć starożytnego Rzymu w formie: ćwiczenie interaktywne (krzyżówka) oraz 5 poleceń dla ucznia.

Bibliografia:

  • Źródło: Kwintylian, Kształcenie mówcy, t. XI, 3, 85, tłum. M. Brożek, Wrocław 1966.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida