Doświadczenie uzupełniające

Doświadczenie opisujące zagrożenie ze strony substancji szkodliwych dla organizmów.