Doświadczenie uzupełniające

Doświadczenie opisujące zagrożenie ze strony substancji szkodliwych dla organizmów.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.