Doświadczenie uzupełniające

Doświadczenie opisujące zagrożenie ze strony substancji szkodliwych dla organizmów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida