Doświadczenie uzupełniające

Zestaw edukacyjny do klasy I  składa się z e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz karty pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków.          

 

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.