Dowód miłości - scenariusz zajęć profilaktycznych

Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie do życia w rodzinie
Udostępnij

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych i ich potencjalnych negatywnych konsekwencji. Omówione zostaną mechanizmy, które sprawiają, że młode osoby nierozważnie angażują się w kontakty seksualne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida