Dramat tożsamości

Starter:

 • fotografia współczesna: Widownia Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze; dramaturgia współczesna wobec rzeczywistości; polecenie przypomnienia, czym był realizm w dramacie; 

Rozdział: Kartoteka Różewicza

 • granice między sztuką a rzeczywistością; fotografia, biogram i problematyka twórczości Tadeusza Różewicza; "Kartoteka": wobec dramatu realistycznego i mieszczańskiego; poetyka tekstu; "Kartoteka rozrzucona" - podwojenie redukcji i destrukcji z "Kartoteki";  jedno polecenie;

Rozdział: Mów coś, rób coś...

 • Tadeusz Różewicz "Kartoteka";sześć ćwiczeń otwartych dotyczące rozumienia i interpretacji utworu; jedno polecenie;

Rozdział: Kartoteka rozrzucona

 • Tadeusz Różewicz "Kartoteka rozrzucona"; dwa ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Dramat wbrew dramatowi - analiza Kartoteki

 • Andrzej Skrendo "Przodem Różewicz"; pięć ćwiczeń otwartych;

Rozdział: O performance'ach

 • nowoczesność poetyki dramatów Różewicza; zbieżność pomysłów Różewicza z performance'em; cechy performance; Richard Schechner "Performatyka. Wstęp"; sześć ćwiczeń otwartych, jedno polecenie; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Richard Schechner [czyt. riczard szekner], Performatyka. Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006, s. 27–30.
 • Źródło: Erika Fischer-Lichte [czyt. erika fiszer lichte], Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2008, s. 23–27.
 • Źródło: Andrzej Skrendo, Przodem Różewicz, Warszawa 2012, s. 53–54.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Kartoteka rozrzucona , [w:] Dramat, t. 1, Wrocław 2005, s. 63–65.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Kartoteka, [w:] Dramat, t. 1, Wrocław 2005, s. 7–12.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida