Droga do unii realnej

Materiał składa się z sekcji: „Unia personalna, unia realna”, „Trudne początki współpracy dwóch państw (unie polsko‑litewskie przed 1569)”, „Problemy na drodze do jedności – struktury społeczne, ekonomiczne i polityczne”, „Na drodze do «upodobnienia»”, "Ruch egzekucyjny – sposoby na «równość i sprawiedliwość»”, „Unia lubelska 1569", „Unia w pamięci historycznej”.

Materiał zawiera 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 9 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida