Duchowni i świeccy – czytający i słuchający

Materiał składa się z części: „Walcz, módl się i pracuj”, „Ludzie Boga”, „Honor i wierność, czyli rycerska duma”, „Praca w cieniu katedr. Mieszczanie”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), w tym występujące w ćwiczeniach. Materiał zawiera oś czasu, 1 ilustrację interaktywną z poleceniami dla ucznia (fotografia grafiki z epoki), 2 ćwiczenia interaktywne, 3 ćwiczenia do ilustracji (fotografie grafik z epoki) oraz 7 numerowanych poleceń. Zawiera też 3 filmy oraz krótki arkusz samooceny dla ucznia. Może być też wykorzystany w nauczaniu plastyki i j. polskiego. 

Bibliografia:

  • Źródło: Pokój Boży, [w:] Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, red. J. Garbacik, K. Pieradzka, Kraków 1978.
  • Źródło: Beowulf. Epos walki tyleż średniowiecznej co i współczesnej, oprac. R. Stiller, Warszawa 2014.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida