Dwie okupacje

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Zasady organizacyjne okupacji niemieckiej”, „Sytuacja społeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecką”, „Represje okupanta niemieckiego”, „Wysiedlenia – dzieci Zamojszczyzny”, „Polityka eksterminacji”, „Okupacja radziecka – organizacja i formy represji”, „Deportacje ludności polskiej”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie to tekst paktu Ribbentrop‑Mołotow i mapa z podziałem Polski.

Materiał zawiera: raport gen. M. Tokarzewskiego do gen. K. Sosnowskiego z 9 I 1940 na temat sytuacji Polaków w Rzeszy i Generalnym Gubernatorstwie oraz o sytuacji na terach okupacji okupacji radzieckiej; tekst Fryderyka Zolli „Pamiętnik o aresztowaniu uczonych krakowskich przez władze hitlerowskich – 6 listopada 1939”; wypowiedź Himmlera o polityce hitlerowskiej; wspomnienia Oli Watowej o deportacjach ludności polskiej do Kazachstanu; tekst o obozach jenieckich na terenie ZSRR; decyzję Biura Politycznego w sprawie jeńców polskich.

Materiał zawiera 12 ilustracji: mapę Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką; fotografię Hansa Franka na dziedzińcu Wawelu; zdjęcie wysiedlania Polaków z terenów bezpośrednio wcielonych do Rzeszy; plakat propagandowy dotyczący wpisu na Deutsche Volksliste, zdjęcie pokazujące odbieranie dzieci mieszkańcom Zamojszczyzny; zdjęcie polskich rolników wysiedlanych z gospodarstw na Zamojszczyźnie; egzekucji polskich zakładników; zdjęcie Pawiaka wybudowanego w latach 30. XIX wieku; zdjęcie Katynia i rozstrzelanie oficerów polskich; ekshumacji ciał oficerów zamordowanych w Katyniu, 19 ćwiczeń, w tym 18 interaktywnych oraz 7 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: Decyzja Biura Politycznego WKP (b) w sprawie jeńców polskich (15 III 1940), [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Decyzja Biura Politycznego WKP (b) w sprawie jeńców polskich (1, Gdańsk 1999, s. 255.
  • Źródło: Obozy jenieckie na terenie ZSRR, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 80–81.
  • Źródło: Raport gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza dla gen. Kazimierza Sosnkowskiego o sytuacji na terenie okupacji radzieckiej z 11 III 1940 roku, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 246.
  • Źródło: „Thorner Freiheit”, Freita, 27 Oktober 1939, Seite 6, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 235.
  • Źródło: Polityka hitlerowska (wypowiedź H. Himmlera), [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 236.
  • Źródło: Raport generała Michała Tokarzewskiego do gen. K. Sosnkowskiego z 9 I 1940 roku na temat sytuacji Polaków w Rzeszy i Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 234–235.
  • Źródło: Wspomnienia Oli Watowej o deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 239–240.
  • Źródło: Fryderyk Zoll, Pamiętnik. O aresztowaniu uczonych krakowskich przez władze hitlerowskie – 6 listopada 1939 r., [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1996, s. 68.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida