Strona główna „Dziady” – misterium w konwencji moralitetu
Powrót

„Dziady” – misterium w konwencji moralitetu

Materiał zawiera: 2 ilustracje, 24 ćwiczenia (w tym 2 interaktywne).

Bibliografia:

  • Źródło: Cyprian Norwid, Psalm Wigilii , [w:] tegoż, Wam ja, z góry samego siebie ruin, mówię… Cyprian Norwid. Wybór poezji , red. Krystyna Poklewska, Łódź 1976, s. 59.
  • Źródło: Staropolskie Roraty, [w:] Władysław Syrokomla, Wybór pism, Warszawa 1991, s. 374–381.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii/ [dostęp 29.01.2021].
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Mędrcy, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998, s. 346.
  • Źródło: Ryszard Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków, Warszawa 1983, s. 172.
  • Źródło: Ryszard Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków, Warszawa 1983.