Działania na potęgach

Definicja potęgi, twierdzenia o działaniach na potęgach. Animacje - prezentacje twierdzeń o działaniach na potęgach.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida