Działania na tekstach

Starter

  • grafika współczesna (klawiatura); informacja o funkcji metatekstowej; zapowiedź problemu poruszonego w temacie

Rozdział: Metatekst

  • informacje o metatekście i jego elementach; informacje o cytatach w tekście i rodzajach przypisów (przypis tradycyjny, przypis nawiasowy);

Rozdział: Zadaniowo

  • ćwiczenie interaktywne słowa klucze, ćwiczenie interaktywne - ułożenie we właściwej kolejności najważniejszych części kompozycyjnych wybranych gatunków tekstowych: ćwiczenie interaktywne - połączenie w pary formuła metatekstowa - gatunek; polecenie wysłuchania dowolnej dyskusji radiowej i wynotowania z niej formuł metatekstowych, za pomocą których uczestnicy dyskusji wprowadzają swoje argumenty; polecenie opracowania przypisów; polecenie dopisania tekstów w formie mowy zależnej do zdań o  charakterze metatekstowym.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida