Działanie elektrowni jądrowej

Elementy zasobu:

1. Starter: ogólny wstęp do tematu, fotografia, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

2. Zawartość tekstowa: określenie paliwa jądrowego w reakcji łańcuchowej; krótki opis reakcji łańcuchowej i czynników wpływających na przebieg reakcji (masa krytyczna, rozmiar krytyczny); określenie czasu reakcji łańcuchowej; wprowadzenie do budowy reaktora jądrowego; film animowany przedstawiający budowę i zasadę działania reaktora jądrowego (czas: 4:35 s) opis przebiegu reakcji łańcuchowej w reaktorze; opis zastosowania reaktorów jądrowych; opis działania elektrowni atomowej; film animowany przedstawiający budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej (czas: 2:03 s); ciekawostka dotycząca pierwszego reaktora jądrowego (1942 r.) wraz z fotografią tego reaktora; ciekawostka dotycząca awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (1986 r.) wraz z fotografią zniszczonego reaktora; informacje dotyczące zmiany w konstrukcjach reaktorów jądrowych; polecenie dla ucznia dotyczące odpowiedzi na pytanie dlaczego w niektórych elektrowniach jądrowych stosuje się dwa obiegi parowo‑wodne – nazywane obiegiem pierwotnym i obiegiem wtórnym.

3. Podsumowanie: zestaw sformułowań podsumowujących związanych z działaniem i zastosowanie m reaktora jądrowego.

4. Praca domowa: zestaw poleceń dla ucznia związanych z wyszukiwaniem informacji w Internecie oraz z zapisem reakcji rozpadu.

5. Słowniczek: ciężka woda, dynamo, element paliwowy, moderator, paliwo jądrowe, sprawność elektrowni atomowej, termoliza, współczynnik powielania neutronów, wymiennik ciepła, wzbogacony uran

6. Zadania podsumowujące moduł: ćwiczenie interaktywne polegające na wybraniu prawidłowego zakończenia zdania.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida