Dziedziczenie płci i cechy sprzężone z płcią

W materiale przedstawiono w jaki sposób dziedziczona jest płeć oraz cechy sprzężone z płcią. Materiał zawiera:

1. Starter, w którym znajduje się krótkie wprowadzenie do dziedziczenia sprzężonego z płcią na przykładzie dziedziczenia chorób zależnych od płci, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2. Rozdział: Determinacja płci u człowieka, który zawiera zdjęcie z mikroskopu skaningowego chromosomów X i Y oraz ćwiczenie

3. Rozdział: Dziedziczenie płci, który zawiera krzyżówkę genetyczną (rysunek) przedstawiającą sposób dziedziczenie płci u człowieka oraz ćwiczenie

4. Rozdział: Cechy sprzężone z płcią, który zawiera rysunek chromosomu X, ciekawostkę oraz ćwiczenie

5. Rozdział: Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, który zawiera dwie krzyżówki genetyczne (rysunek szachownicy Punneta) przedstawiające dziedziczenie hemofilii oraz daltonizmu, ciekawostkę oraz ćwiczenie

6. Podsumowanie zawierające dwa ćwiczenia

7. Słownik zawierający wyjaśnienia terminów: autosomy, cechy sprzężone z płcią, daltonizm, hemofilia, kariotyp, nosiciel (nosicielka)

8. Zestaw 6 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida