Dzieje rodu Borynów. W kręgu chłopskiej epopei Władysława Stanisława Reymonta

Starter:

 • obraz: Józef Chełmoński, Sobota na folwarku; Wypłata robocizny; "Chłopi" powieść anachroniczna czy intrygująca współczesnego czytelnika; polecenie przeczytania pierwszego tomu Chłopów W.S. Reymonta (Jesień); informacje, na co uczeń powinien zwrócić uwagę w powieści; polecenie zapoznania się z filmem "Chłopi"; 

Rozdział: Chłopi - powieść realistyczna

 • obraz: Jacek Malczewski, Władysław Reymont; biogram Władysława Stanisława Reymonta; trzy ćwiczenia otwarte; realizm jako nurt artystyczny w literaturze i sztuce II połowy XIX wieku (cechy); fotografia współczesna: Dom Władysława Reymonta w Lipcach; ciekawostka o nazwie wsi Lipce; 

Rozdział:  Chłopi - tło wydarzeń

 • cztery ćwiczenia interaktywne dotyczące treści utworu; ćwiczenie otwarte dotyczące kompozycji powieści; "Chłopi" jako powieść realistyczna; 

Rozdział: Chłopi - bohaterowie

 • cztery ćwiczenia interaktywne dotyczące treści utworu; trzy ćwiczenia otwarte (w tym sformułowanie pisemnej wypowiedzi na temat: „Rodzina Borynów i dylematy Macieja”); informacje o Macieju i Antku oraz wpisaniu losów bohaterów w ciąg fabularny, obyczajowo‑obrzędowo‑liturgiczny); 

Rozdział: Chłopi - narracja i język

 • narracja w powieści; stylizacje językowe; trzy ćwiczenia otwarte związane z analizą załączonych fragmentów powieści; Teresa Skubulanka "Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje"; (fragment o stylizacji językowej w "Chłopach"); Tadeusz Lehr‑Spławiński "Język polski" (fragment o języku powieści); panorama wiejskiego życia wsi w "Chłopach"; 

Rozdział: Obraz XIX‑wiecznej wsi

 • obraz: Aleksander Gierymski, Trumna chłopska; Władysław Orkan Komornicy; ćwiczenie otwarte; 

Rozdział: Chłopi i mit

nawiązania do mitologii greckiej w "Chłopach"; ćwiczenie otwarte; 

Rozdział: Zadaniowo

 • obraz: Ferdynand Ruszczyc, Ziemia; dwa ćwiczenia otwarte w tym polecenie napisania rozprawki na temat: „Człowiek i natura – symbioza czy odwieczna walka?”; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Władysław Orkan, Komornicy, Warszawa 1955, s. 73.
 • Źródło: Teresa Skubulanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984, s. 390.
 • Źródło: Tadeusz Lehr-Spławiński, Język polski, t. XXVI, s. 332.
 • Źródło: Kazimierz Wyka, Reymont czyli Ucieczka do życia, oprac. Barbara Koc, red. Barbara Koc, Warszawa 1979, s. 198.